Contacta'ns

Agent Digitilitzador

Imports d’ajuda màxima


Segment I

Fins a 12.000 €

Petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats


Segment II

Fins a 6.000 €

Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats


Segment III

Fins a 2.000 €

Petites empreses o Microempreses d'entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d'autoocupació

Anar al formulari

Oficina Virtual


Categoria Kit Digital: Serveis i eines d'Oficina Virtual

El principal objectiu d'aquesta categoria és implantar a la teva empresa solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els teus treballadors.

Des de 50€ fins als 250€ per usuari

Segment I (fins a 48 usuaris)    |    Segment II (fins a 9 usuaris)    |    Segment III (fins a 2 usuaris)

Col·laboració en equips de treball

Disposaràs d'assistència en el procés creatiu d'ideació o gestió col·laborativa en projectes.

Emmagatzemar i compartir arxius

Disposaràs d'1 TB d'emmagatzematge

Compatibilitat amb dispositius mòbils

La teva solució serà 100% compatible amb els dispositius mòbils.

Calendari i agenda

Et permet fer una organització amb un calendari i una agenda amb totes les tasques previstes.

Centraleta virtual

Disposaràs d'una centraleta al núvol on podràs accedir i fer-la funcionar des de qualsevol dispositiu i qualsevol localització del món.

Comunicacions


Categoria Kit Digital: Comunicacions segures

Amb aquesta solució disposaràs de seguretat en les teves connexions entre dispositius dels teus empleats i la teva empresa, utilitzant un sistema que garanteix la seguretat sigui via vpn, mpls o analitzant els paquets abans que aquest puguin executar qualsevol bitxo o virus que afecti la comunicació.

Des de 25 € fins als 125 €  per usuari

Segment I (fins a 48 usuaris)    |    Segment II (fins a 9 usuaris)    |    Segment III (fins a 2 usuaris)

Protecció amb SSL

Disposaràs d'un protocol de capa de sockets segurs, per a crear una connexió segura i xifrada.

Xifratge d'extrem a extrem

Tindràs les comunicacions xifrades en tot el seu recorregut, amb l'objectiu de prevenir atacs

Logs de connexió

Seràs capaç de mantenir un registre dels dispositius que s'han connectat a la teva xarxa privada

Control d'accés

Tindràs la possibilitat de permetre la connexió a la teva xarxa privada exclusivament als dispositius autoritzats per tu.

Dispositius mòbils

Podràs fer ús d'aquesta solució des de dispositius mòbils. Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret amb el RGPD.

Ciberseguretat


Categoria Kit Digital: Ciberseguretat

L'objectiu d'aquesta solució és proporcionar seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels teus empleats.

Des de 25 € fins als 125 € per dispositiu

Segment I (fins a 48 dispositius)    |    Segment II (fins a 9 dispositius)    |    Segment III (fins a 2 dispositius)

Usant equipament de tallafocs d’última generació en Capa 7, podem aconseguir una seguretat en Antimarware, Antispyware, protecció del nostre correu electrònic, fins i tot autoritzar un a uns aquells dispositius que es connectin a la nostra xarxa wifi, encara que aquesta sigui la pública.

Podràs analitzar la teva xarxa i controlar el seu contingut, fins i tot evitar que treballadors puguin utilitzar la connectivitat de la feina per accedir a xarxes socials privades o particulars en horari de feina.

Antimalware

Tindràs a la teva disposició una eina que analitzi el teu dispositiu, la seva memòria interna i els dispositius d'emmagatzematge externs.

Antispyware

Disposaràs d'una eina que detecti i eviti el malware espia. Correu segur: tindràs eines d'anàlisis del correu electrònic amb les següents característiques:

Mail protection

Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.

Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o malware que se sospita serveixin per a robar credencials

Navegació segura

Control de contingut

Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret amb el RGPD.

Antiadware per a evitar anuncis maliciosos.

Anàlisi i detecció d'amenaces

Seràs capaç de conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.

Monitoratge de la xarxa

Tindràs a la teva disposició eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d'amenaces

Manteniment i suport tècnic

La solució inclou un servei de suport per a qualsevol incidència que puguis tenir, amb un termini de resolució de menys de 24 hores. ICATEL podrà realitzar el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d'un telèfon d'atenció i una adreça de correu, on podràs realitzar qualsevol consulta.
S'ha de dur a terme una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Formació

La solució inclou una formació de cada categoria seleccionada, ICATEL s’assegurarà que cada client tingui el coneixement necessari per poder gestionar la solució d’una manera autònoma, segons la categoria i el coneixement de cada usuari, ICATEL podrà fer el manteniment i suport de manera remota i, addicionalment, disposaràs d'un telèfon d'atenció i una adreça de correu, on podràs realitzar qualsevol consulta.

Fases de la provisió

La provisió de la solució es durà a terme en dues fases, en els terminis i amb el reconeixement d'execució compromesa que es defineix a continuació:
Primera Fase: en els primers 3 mesos s’haurà de tenir la solució instal·lada i la formació feta, per poder acreditar la implantació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d'usuari contractades i serveis requerits a excepció del Manteniment.
Segona Fase: arribat els 12 mesos es tornarà a acreditar la prestació de la totalitat de funcionalitats, així com la provisió de les llicències d'usuari contractades i serveis de la primera fase i el seu manteniment.

Escolliu quin kit digital voleu, feu una marca a les que estigueu interessats.